Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zespół ds. Planu Równości Płci dla UJ

Na Uniwersytecie Jagiellońskim powołano Zespół ds. Planu Równości Płci (ang. Gender Equality Plan, GEP).

Plan równości płci dla UJ będzie odpowiedzią na potrzeby środowiska akademickiego w zakresie dążenia do zachowania równości płci w aspektach rekrutacji i rozwoju kariery wszystkich pracowników i pracowniczek Uniwersytetu, w przeprowadzanych procesach organizacyjnych i ustanawianych/powoływanych gronach decyzyjnych, włączenia wymiaru płci do treści badawczych i dydaktycznych oraz podjęcia starań w celu zapewnienia satysfakcji zawodowej i równowagi życiowej poprzez stabilne i przyjazne środowisko pracy sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi zawodowemu i osobistemu, zgodnie z założeniami przyjętej Strategii Rozwoju UJ na lata 2021-2030.

Zespół ds. Planu Równości Płci dla UJ działa w składzie:

 1. prof. dr hab. Piotr Jedynak – Prorektor UJ ds. polityki kadrowej i finansowej (Przewodniczący Zespołu),
 2. mgr Monika Bankowicz – Zespół Radców Prawnych UJ,
 3. mgr Sebastian Bąk – Centrum Wsparcia Nauki UJ,
 4. mgr Paweł Dębowski – Zespół Radców Prawnych UJ,
 5. dr hab. Beata Kowalska – Rzeczniczka Praw i Wartości Akademickich UJ,
 6. mgr Michał Powszedniak – Dział ds. Bezpieczeństwa i Równego Traktowania – Bezpieczni UJ,
 7. dr Paulina Sekuła – Instytut Socjologii, Wydział Filozoficzny UJ,
 8. mgr Bożena Stanio – Dział ds. szkoleń i rozwoju pracowników, Centrum Spraw Osobowych UJ,
 9. mgr Karolina Szymanik-Iwańska – Biuro Prorektora UJ ds. polityki kadrowej i finansowej,
 10. dr hab. Maciej Ulas – Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki UJ,
 11. mgr Tomasz Wolicki – Zespół Radców Prawnych UJ CM,
 12. mgr Katarzyna Zaręba – Dział ds. szkoleń i rozwoju pracowników, Centrum Spraw Osobowych UJ (Koordynator Zespołu).

Zespół odpowiedzialny będzie za przygotowanie strategii działań dla UJ na podstawie analizy przeprowadzonych badań i sformułowanych celów, w ramach prowadzonej polityki równościowej uczelni.